ต้องการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม

   ต้องการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 28 ธันวาคม 2561
บริเวณ ชั้น 1 ห้อง A101

หมายเหตุ: เปิดให้มีการทดสอบรสชาติของเครื่องดื่ม ในเดือน มกราคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม: คุณพิชชาภัทร์ หาญปราบ Tel.02-441-9485

   Read more

   เอกสาร Download: