“วันมหิดล” : 24 กันยายน

    งานวางพวงมาลา “วันมหิดล” : วันที่ 24 กันยายน 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา