62-การเตรียมข้อมูลและเอกสารขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน

62-การเตรียมข้อมูลและเอกสารขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน

MB KM ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
เรื่อง “การเตรียมข้อมูลและเอกสารขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน

โดย นางสาว พัชร์ชวัล พึ่งถนอมจิตร์ หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องA107 ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Read more..

 

ติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 1147