กิจกรรมการปล่อยน้ำเสียในส่วนงาน

ระบบการปล่อยน้ำเสียภายในอาคารของสถาบันฯ มีการรวบรวมไว้ที่บ่อพักน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยเข้าบ่อบำบัดน้ำเสียที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย โดยจะมีปั้มดูดเข้าไปรวมกับบ่อบำบัดรวมก่อนที่จะทำการทิ้งออกไป