62-กิจกรรม WE MB: Loy Krathong “ประเพณีวันลอยกระทง”

กิจกรรม WE MB: Loy Krathong “ประเพณีวันลอยกระทง

ขอเชิญชวนชาว MB แต่งผ้าไทยร่วมประดิษฐ์กระทง
ในกิจกรรม WE MB: Loy Krathong “ประเพณีวันลอยกระทง”
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.30–16.00 น.
ณ บริเวณทางเดิน ชั้น 1 อาคารสถาบันฯ
รับจำนวนจำกัด 50 คน

Read more

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1137 (พิลาวัลย์ ทองสมคิด)
คณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขของบุคลากรสถาบันฯ