ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทองเพิ่ม มั่นคงดี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทองเพิ่ม มั่นคงดี นักเทคนิคการแพทย์ สังกัดหน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญ)” สาขาเทคนิคการแพทย์