ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

โครงการอบรมเทคนิคการใช้มัลติมีเดียในการผลิตสื่อการสอน

FROM BASIC SCIENCE TO INNOVATION
Molecular Farming : How plants can Produce the Biopharmaceuticals of Tomorrow 

KM เรื่อง “Building Teams for Advanced Research

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

   ภาพข่าว

AUN-QA

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”

WE MB: Financial Literacy “อบรมเรื่องการเงินและการลงทุน”

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

กิจกรรม MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ

ภาพกิจกรรม “อบรมงานฝีมือจากใบเตย”

MB Social Engagement

10 th Anniversary Institute of Molecular Biosciences

มหิดลเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

PA-Visit 2019 : Professor Banchong Mahasavariya, Acting President of Mahidol University, along with Mahidol University administrative board visited the Molecular Biosciences Institute to follow up on the Institute’s performance (PA-Visit) for the fiscal year 2019.

Meet the Director # 5th :   “The challenging goals are to continue advancing the quality of research, which creates value for the society and to continue developing efficient management system that, in turn, provides the staff with stability and sustainable progress”

Congratulations! Prof.Dr.Banthit Chetsawang has been honored with Mahidol Alumni Achievement 2018

 Congratulations! Dr.Pranee Fucharoen has been honored with Mahidol Thayakorn Awards 2018

  Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Panat Anuracpreeda

    Congratulations: Poochit Nonejuie, Ph.D.

   ข่าวเก่า 

MU AUN-QA 2019

Special Seminar in Neuroscience : “Brain, mind and behavior

Special Seminar in Neuroscience “Neural network dysfunction in Aging and Alzheimer’s disease

กำหนดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

MEET THE DIRECTOR # 6

กิจกรรม WE MB Buddhist Lent Candle Offer

How to select a journal for your research paper & How to write a review

เชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

WE MB: Craft from pandan leaves workshopอบรมงานฝีมือจากใบเตย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

WE MB: Happy Body “ขยับวันละนิด พิชิต ออฟฟิศซินโดรม”

MB KM ขอเชิญเข้าร่วมฟัง
เรื่อง “การเตรียมข้อมูลและเอกสารขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน

การบรรยายพิเศษ Special Seminar in Neurosciences
หัวข้อ “Alterations in Reward-Processing by Mood-Related Profiles and the Situation: An RDoC and Neuro-Computational Perspective

กิจกรรม WE MB:We are ranger (Big Cleaning Day)

Immunohistochemistry & in situ hybridization Summer School 2019

การบรรยายพิเศษ”เกณฑ์ใหม่ .. กับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างออกแบบฯ

10thAnniversary Institute of Molecular Biosciences

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
(Assisted Reproductive Technology) รุ่นที่ 6

Writing a research manuscript & Responding to reviewers comments