60-คว้าแชมป์ นำเสนองานสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา คว้าแชมป์ นำเสนองานสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0