62-งานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience)

งานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience)

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ นานาชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าประสาทวิทยาศาสตร์และปัจจุบัน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล รัตรโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3GM_CRndZsEe7QbhrE51vK5xmkUw_eGCO64VZTL4EsOlIPw/viewform

เอกสารกำหนดการประชุม ข้อมูลการส่ง abstract สามารถ download ได้จาก link: https://drive.google.com/drive/folders/1fgCsAIgiHlFgLUy0M7XVXX6ZgNkQDhS0?usp=sharing

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6  ตุลาคม 2562

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Poster

Read more