งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ “นางนวลวรรณ พึ่งถนอม” ที่ได้รับการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการคัดเลือกแม่ดี-บุคลากรเด่นของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562