62-งานเกษียณสำราญ

งานเกษียณสำราญ 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562

เริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 เป็นต้นไป  ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ พิลาวัลย์ ทองสมคิด โทร. 1137

Read more