62-ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

62-ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรม WE MB Buddhist Lent Candle Offer

“ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562”
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ วัดงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Read more