62-บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก” (Donating & Loving)

บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก” (Donating & Loving)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์ ในฐานะประธานคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขของบุคลากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กล่าวเปิดกิจกรรม “บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก” (Donating & Loving) โดยได้มีการรวบรวมสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สุงอายุเพื่อบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัทภ์) ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม