62-พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา