รางวัลส่วนงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลส่วนงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว) แก่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน ประจำปี 2565 (FIN.ดี Happy Life) ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย