62-รางวัล “บุคลากรต้นแบบ

รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรต้นแบบ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562