62-วันมหิดล ประจำปี 2562

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วันที่ 24 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นผู้นำวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะบริหาร อาจารย์ และบุคลากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา