62-วันมาฆบูชา ประจำปี

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สืบสานวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

14 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จากวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา จำนวน 9 รูป ถวายสังฆทาน พร้อมร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม