สมัครเข้าอบรมหลักสูตร เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
ยกเลิกการจัดอบรม

อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)