สมัครเข้าอบรมหลักสูตร เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์ “

อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technician)