62-อบรมงานฝีมือจากใบเตย

62-อบรมงานฝีมือจากใบเตย

WE MB: Craft from pandan leaves workshopอบรมงานฝีมือจากใบเตย

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30–15.30 น.
ณ ห้องบรรยาย A107 ชั้น 1 อาคารสถาบันฯ

Read more

 

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ท่านนะคะ

อย่าลืม!! นำกรรไกรหรือมีดคัตเตอร์ติดมากันด้วยนะจ๊ะ

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.1137 (พิลาวัลย์ ทองสมคิด)
คณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขของบุคลากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล