62-เยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ

เยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กล่าวต้อนรับ Prof. Sakkie Pretorius, Deputy Vice – Chancellor (Research) และผู้แทน จาก Macquarie เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือ Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE) ต่อไป