โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ภาคบรรยายและปฏิบัติการจำนวน 100 ราย โดยแบ่งเป็น 2 รอบ (เช้า-บ่าย) รอบละ 50 ราย
ไม่เสียค่าลงทะเบียนทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เอกสารโครงการ 

Read more

Poster