ฝุ่นละออง PM 2.5 กับผลกระทบต่อการเจริญพัฒนาสมองของทารกในครรภ์

ผศ. ดร. กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล
ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ ทั่วโลกเริ่มรายงานผลการวิจัยผลกระทบของปริมาณ PM 2.5 ต่อสมองและระบบประสาทที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนกลุ่มหนึ่งที่น่าจะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ที่มากกว่าคนกลุ่มอื่น คือ กลุ่มสตรีมีครรภ์ โดยสารพิษที่อยู่ในฝุ่นละอองขนาดจิ๋วนี้อาจแพร่เข้าสู่กระแสเลือด ผ่านเนื้อเยื่อของรกและสู่ทารกในครรภ์ ซึ่งส่งผลเสียต่อพัฒนาการของสมองได้

  Read more