60-ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไฟรัช ทองงาม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไฟรัช ทองงาม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)