61-ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารจัดการและการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล

ขอแสดงความยินดี นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารจัดการและการวางแผนงานทรัพยากรบุคคล