61-เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มค่า

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มค่า


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30–15.30 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม

    Read more 

    ลงทะเบียน

   รายชื่อผู้ลงทะเบียน