62-ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

เชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31


เรื่อง “สมาร์ทฮอสพิทัล และเฮลท์แคร์ 4.0”
ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 3 ชั้น 4
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Read more