62-อบรมสัมมนาทางวิชาการ

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 26–29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 4,800 บาท

Read more