63-ร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

เชิญเข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ขอเชิญร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) ทีมวิทยากร นำโดย ผศ. ดร. นพ.วิชิต  สุธรรมารักษ์   ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายการตลาดดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม A108 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ห้องประชุมจึงรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้เพียง 20 ท่าน เท่านั้น สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเข้าร่วมฟังบรรยายแบบ face-to-face สามารถรับชมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting (ไม่จำกัดจำนวนผู้ชม)
Meeting Number : 166 040 2665
Password :  123456
           ทั้งนี้ขอความกรุณาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมแบบ face-to-face และผู้ที่สนใจเข้าร่วมระบบ Cisco Webex Meeting ช่วยลงทะเบียนในระบบผ่าน link นี้ด้วยค่ะ