ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กำหนดจัดกิจกรรมMB Science Fair 2020ภายใต้หัวข้อBiosciences for Change

Knowledge Management: Topic “MB: KM for Academic development for staff and students”

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
และเข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (PA-Visit)

Estimation of Saliva Hormone Concetration using Quantitative Electroencephalograph (QEEG)

การอบรมเรื่อง “สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

   ภาพข่าว

งานแถลงข่าวการเปิดตัวแม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ

บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก” (Donating & Loving)

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล, รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ศ.เกียรติคุณ สกล พันธุ์ยิ้ม

18th September 2019
International Research Network (IRN) Meeting

16th and 17thSeptember 2019
Workshop on Lipidomics and proteomics for understanding Flavivirus biology.

MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

Meet the Director 6 : In 2019, the MB has initiated a number of projects towards world-class education, research excellence and happy workplace; for example, the co-working/maker space @ MB, MB Aquaculture Facility and MB Work Smart (Flexi Time & Workplace) Policy.

การประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”

AUN-QA

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections”

WE MB: Financial Literacy “อบรมเรื่องการเงินและการลงทุน”

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

กิจกรรม MEET THE DIRECTOR ครั้งที่ 6

งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ

ภาพกิจกรรม “อบรมงานฝีมือจากใบเตย”

   ข่าวเก่า 

KM เรื่อง “Understanding why papers are important to MB: A guide for support staff”

Ineffective erythropoiesis: Late advances in the treatment of thalassemia and sickle cell disease

กิจกรรม WE MB: Loy Krathong “ประเพณีวันลอยกระทง

Knowledge Management  Topic Professional communication skills for students 

เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับสัมมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Brain Regulation of Glucose Homeostasis During Cold Exposure

Donating & Loving “บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก

Welcome
AUN-QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL

งานเกษียณสำราญ 2562

งานประชุมวิชาการ “อนาคตของประสาทวิทยาศาสตร์ไทย” (The Future of Thai Neuroscience)

Please welcome
AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL

โครงการอบรมเทคนิคการใช้มัลติมีเดียในการผลิตสื่อการสอน

MU AUN-QA 2019

FROM BASIC SCIENCE TO INNOVATION
Molecular Farming : How plants can Produce the Biopharmaceuticals of Tomorrow 

Special Seminar in Neuroscience : “Brain, mind and behavior

KM เรื่อง “Building Teams for Advanced Research

Special Seminar in Neuroscience “Neural network dysfunction in Aging and Alzheimer’s disease

MEET THE DIRECTOR # 6

กิจกรรม WE MB Buddhist Lent Candle Offer

How to select a journal for your research paper & How to write a review

เชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31

Links