Announcement Finance/Procurement

[widget id=”ajaxsearchlitewidget-3″]

ประกาศราคากลางและ TOR ครุภัณวิทยาศาสตร์ 

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือก– เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

Read more | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก | ประกาศผู้ชนะคัดเลือก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ ส่วนงานขนย้าย งานรื้อถอน งานกั้นผนัง ลิฟต์ขนของและโดยสาร บันไดหนีไฟ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บันไดหนีไฟ | เอกสารประกวด บันไดหนีไฟ

ประกาศยกเลิกรายการจัดซื้อตู้ซีวนิรภัย คลาส 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุตฯ จำนวน 4 ตู้

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซี้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Read more

ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ

All Link