เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดชั้น3 และพื้นที่ด้านนอกสถาบัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดชั้น3 และพื้นที่ด้านนอกสถาบัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศ-เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดชั้น3 และพื้นที่ด้านนอกสถาบัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดชั้น3 และพื้นที่ด้านนอกสถาบัน จำนวน 1 งาน – เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)