สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

การอบรมเรื่อง “สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด


ระหว่างวันที่ 12 –13 ธันวาคม 2562
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

เอกสาร Download 

Read more 

ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


  admin