ประกาศ TOR – 2566

ประกาศ TOR – 2566

Read More …

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (5 รายการ) Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 รายการ) Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือก- เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือก– เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

Read more | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก | ประกาศผู้ชนะคัดเลือก
Read More …

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ ส่วนงานขนย้าย งานรื้อถอน งานกั้นผนัง ลิฟต์ขนของและโดยสาร บันไดหนีไฟ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงชุดห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ ส่วนงานขนย้าย งานรื้อถอน งานกั้นผนัง ลิฟต์ขนของและโดยสาร บันไดหนีไฟ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ บันไดหนีไฟ | เอกสารประกวด บันไดหนีไฟ

Read More …

ประกาศยกเลิกรายการจัดซื้อตู้ซีวนิรภัย คลาส 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุตฯ จำนวน 4 ตู้

ประกาศยกเลิกรายการจัดซื้อตู้ซีวนิรภัย คลาส 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุตฯ จำนวน 4 ตู้

Read More …