Meet Eat & Share ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับหน่วยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ขอเชิญร่วมโครงการพบเพื่อน: Meet Eat & Share ประจำปีการศึกษา 2565

Read More …

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ครบรอบปีที่ 14

การแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 19
และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Omics era: Current and future perspectives

Read More …