กิจกรรมการปล่อยน้ำเสียในส่วนงาน

ระบบการปล่อยน้ำเสียภายในอาคารของสถาบันฯ มีการรวบรวมไว้ที่บ่อพักน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยเข้าบ่อบำบัดน้ำเสียที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย โดยจะมีปั้มดูดเข้าไปรวมกับบ่อบำบัดรวมก่อนที่จะทำการทิ้งออกไป

Read More …

กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน MB

สถาบันมีนโยบายด้านการอนุรักษ์การใช้น้ำ โดยมีการปั้มน้ำคลองมาใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้ ชะล้างทำความสะอาดพื้นที่ทางเดินหรือสนาม 

Read More …