สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566 Read More …

งานประชุมวิชาการ “Omics era: Current and future perspectives” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “Omics era: Current and future perspectives” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 14 Read More …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Viral Vector Symposium and Workshop”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Viral Vector Symposium and Workshop”
18 – 21 เมษายน 2566 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Read More …

การอบรมหลักสูตร “เครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการตรวจวินิจฉัยสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์”

13 – 17 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (1 สัปดาห์) เรื่อง “เครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการตรวจวินิจฉัยสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์” Read More …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “MB-DMCR: DNA technologies for marine diversity”

20 – 22 มีนาคม 2566 กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “MB-DMCR: DNA technologies for marine diversity”

Read More …

จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด และผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือดรุ่นที่ 4

จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด และผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือด รุ่นที่ 4 Read More …