ร่วมงานกับเรา / สมัครเป็นนักวิจัย สวัสดิการของ MU สวัสดิการของเรา ห้องพยาบาล สถานที่ออกกำลังกาย ร้านอาหาร

การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร Attachments Form-application-mbhr (79 kB)

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่การเผยแพร่งานวิจัย” (Professional Routine to Research)