สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS 600 Neurobiology

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS 600 Neurobiology Read More …

WE MB: กิจกรรมลอยกระทง “ร่วมสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

WE MB: กิจกรรมลอยกระทง “ร่วมสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณทางเดินชั้น 1(โต๊ะไม้) อาคารสถาบันฯ

Online Register View

รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน
ลงทะเบียนอนไลน์ (QR)

สอบถามเพิ่มเติม : พิลาวัลย์ ทองสมคิด Tel. 099-1469898
คณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมและกิจกรรมพิเศษ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล