ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

Congratulations: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภท Blended Learning Course


(กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล)