Elevators Maintenance

การบำรุงรักษาลิฟท์เป็นประจำ และสามารถเปิดบริการลิฟท์ทั้งคู่ให้แบ่งเบาภาระยืดอายุการใช้งาน ตลอดจนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลิฟท์สามารถช่วยให้ลิฟท์ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนด