วิธีประหยัดพลังงาน

วิธีประหยัดพลังงาน

วิธีประหยัดพลังงาน ในอาคารขนาดใหญ่แบบเห็นผลได้จริง


บรรยายโดย
ดร. วิรัตน์ ดวงจินดา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ดิจิตอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วัน-เวลา:17 ธันวาคม 2563 | 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ณ ห้องประชุมสิรินทร์ พิบูลย์นิยมสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

 

  Read more