ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือก- เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและได้รับคัดเลือก– เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

Read more | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก | ประกาศผู้ชนะคัดเลือก

food shop