กิจกรรม KM: Cyber Security ความปลอดภัยทางไซเบอร์

กิจกรรม KM: Cyber Security ความปลอดภัยทางไซเบอร์


Online Register View


วิทยากร: ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์
กิจกรรมวันที่: 23 ธันวาคม 2565
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม


Read more

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ (รังต่อ)
นักทรัพยากรบุคคล
งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
mobile: 063-516-3678
E-mail : piyapunbhoom.tho@mahidol.ac.th