กิจกรรม WE MB: Loy Krathong “ประเพณีวันลอยกระทง”

กิจกรรม WE MB: Loy Krathong "ประเพณีวันลอยกระทง"

  กิจกรรม WE MB: Loy Krathongประเพณีวันลอยกระทง


วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ The MB Bistro สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล