เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS606: Current Topics in Neuroscience

link: Mahidol Apprenticeship Program (MAP) – Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

(2 Credits)
January 12, 2023 to May 2, 2023
13.00-15.00 PM | Thursday

Read more

Course coordinator :
Prof. Dr. Banthit Chetsawang
banthit.che@mahidol.ac.th