ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล MUPSF 2 Stars Awards ระดับชมเชย