ขยับวันละนิด พิชิต ออฟฟิศซินโดรม

WE MB: Happy Body “ขยับวันละนิด พิชิต ออฟฟิศซินโดรม”

โดย ทีมวิทยากร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม

Read more 

ลงทะเบียน Online

รายชื่อผู้เเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.1137 (พิลาวัลย์ ทองสมคิด)