การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


สถานการณ์และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(เรบีส์)สำหรับคนและสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส(Rabies virus) ซึ่งจัดอยู่ใน Rhab-dovirdae family มีรูปร่างคล้ายกระสุนปืน(bullet-shaped)

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Read more