การอบรมเชิงปฏิบัติการ “RNAi technology and its applications in aquaculture”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “RNAi technology and its applications in aquaculture”

Online Register View
เอกสารประชาสัมพันธ์ | รายละเอียดโครงการ

จัดงานในระหว่าง
รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 9–12 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16–19 พฤษภาคม 2566
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2566

(สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป)