สงกรานต์เบิกบานใจ ประจำปี 2562

ประมวลภาพกิจกรรม “สงกรานต์เบิกบานใจ ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องอาหาร [CANTEEN] สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม